Vikingarnas del i valutans utveckling

Något som kommer åter i historien om myntets utveckling är att det var just när det handlades med lyxvaror som det utbyttes mynt mot varor. Detsamma gällde även när det var den abbasidiska dynastin som tog över det arabiska kalifatet. Området var stort och bestod av Mellanöstern, Nordafrika och stora delar av Spanien runt år 750 e Kr. Här fanns de rikaste personerna under den här tidsepoken. Det gjorde att det var lyxvaror som handlades mellan länderna. De kom ofta från någon rik guvernör i Egypten, kalifens hov i Bagdad eller ett palats som tillhörde en rik muslimsk härskare. Den här tidsepoken inom valutans historia var drygt 500 år och det som handlades med var dinarer och dirhamer.

Mynt får spridning genom handel

Under tiden som varade skedde en politisk splittring, men handeln fortsatte vara stark under alla år. Centrum för handeln var Egypten och det var även här det mest värdefulla myntet grundades. Det var guldmyntet dinarer och det kom senare att tillverkas kopior av myntet på de mer starka ekonomiska platserna runt om i kalifatet. Det var på Sicilien, i Barcelona och i korsfararstaterna som kopior började tillverkas.  Bagdad fungerade som det största stället för ekonomin och det var även här hovet låg. Vikingar var med i den här handeln och det som handlades med var honung, pälsar och slavar. Vikingarna seglade på den här tiden ner genom de ryska floderna och kom ut i Kaspiska havet där varor sedan byttes. Det här ledde till att vikingarna sedan tog med sig mynt tillbaka som de handlade med och silvermyntet från kalifatet, dirhamerna, fick genom vikingarna spridning ända till de brittiska öarna. Dirhamerna spred sig också västerut och handel med dem skedde både i Kina och Indien.

Mynt får spridning genom handel

Epoken fick sitt slut när mongoler plundrade Bagdad år 1258. Efter den här tiden kom kristna mynt att bli en mer säker valuta för handel. Den fick sitt fäste även i muslimska delar.

Mynt får en global spridning

Det var inte förrän på 1540-talet som ett mynt kom att få en helt global spridning. Spanjorerna gjorde på den här tiden stora fynd av silver i Bolivia. Det var gruvdriften i Potosí som kom att bli väldigt stor. Härifrån kunde spanjorerna hämta ut 60 % av det silver som under den här tiden fanns i omlopp i världen. Myntet som sedan producerades blev realer och det gjordes i en väldigt stor skala. Utvecklingen av skepp hade nu också tagit sig så långt att nya upptäckter gjordes och det blev lättare att segla världen över. Realer tillsammans med den nya marina tekniken gjorde att marknaden helt plötsligt blev global.  De nya fartygen som var välutrustade tog med sig köpmän från dåtidens stora Europeiska länder. De ledande länderna var England, Holland och Spanien. Fördelen med att kunna handla med silver var att det fungerade som betalmedel över hela världen. Världshaven som låg mellan kontinenterna var inte längre något hinder för att göra handel och det här skapade en helt annan marknad världen över.

Mynt får en global spridning

Den nya platsen att handla med blev Kina. Här fanns det exklusivt porslin och fint silke. Precis som idag blev Kina en stor handelsportal där mycket av världens tillgångar hamnade i utbyte mot silver.

Comments are closed.