Valutan utvecklas vidare

På 600-talet f Kr började en tillverkning av elektron, som är ett material som är en naturlig blandning av guld och silver, där man gjorde små mynt. Tanken var inte att de skulle bli en form av betalmedel. Det var svårt att fastställa ett värde på dem eftersom de var i en blandning mellan guld och silver samtidigt som de var otroligt små.

Mynt blir betalmedel

Det som ändå fick mynten att komma att bli ett betalmedel var att de gjorde ett intryck på människor. När människor började vilja ha mynten blev de eftertraktade och det dröjde inte länge innan de slog igenom som mynt bara några årtionden efter att de första hade tillverkats. Användandet av dem som mynt stannade i närområdet och det dröjde länge innan de tog sig över Egeiska havet och började användas som betalmedel.

På de grekiska öarna och det grekiska fastlandet var silver den mest värdefulla metallen under tiden som mynt började komma. Det som gjorde att själva tillverkningen av mynt kom till var det faktum att formen på mynt gjorde att de kunde säljas till ett högre pris och det var det som fick grekerna att börja tillverka mynt. Tillverkningen av mynt gjorde att handelsstäderna nu kunde bli rikare genom att sälja en vara till ett högre pris. De som till en början blev mycket förmögna var Aten och Aegina. De handlade med länder som Egypten, mindre Asien och Syrien och när de sålde till dem gjorde de det för överpris vilket gjorde att de kunde öka sina förmögenheter snabbt. En sak som kunde visa på hur städerna kunde styra makten genom var att de valde figurer på mynten som visade stadens makt. Aten valde att ha sin gudinna Athena som symbol på mynten och därigenom visade staden sin makt.

En stor valuta kollapsar

Idag har vi finanskriser och det är ett väldigt gammalt fenomen. En av de stora första finanskriserna skedde redan år 235 e Kr i Romarriket och valutorna aureus och dinarer. Valutorna började sin resa på kejsare Hadranius tid. Romarriket var på den här tiden en stark ekonomi som var självförsörjande på varor som behövdes för att driva runt jordbruket och förse invånarnas behov av förnödenheter. Handeln kunde istället fokuseras på att handla med lyxvaror över gränserna.

Comments are closed.