Vad är bitcoin?

Idag har de flesta hört talas om bitcoin. Vi hör att det är en kryptovaluta eller att det är en valuta som är helt digital och vi har säkert också minst en gång hört att det är framtidens valuta. Samtidigt läser vi någonstans hur den har ökat orimligt i värde, hur den tappar i värde för att sedan snabbt gå upp igen. De flesta blir rädda och säger “det är ingenting för mig”. Det är nytt och lite läskigt tycker vi och tar avstånd när vi istället borde ta och lära oss mer om vad det är.

Bitcoin är utan centralbank

Bitcoin är helt utan en central auktoritet. Med den nya tekniken som används för den här valutan behövs ingen. Systemet är uppbyggt på en P2P-teknik vilket i praktiken betyder att alla personer i nätverket har samma rättigheter. Systemet med bitcoin bygger på asymmetrisk kryptering. Vi kan enkelt förklara det som att det är uppbyggt med koder där bara den andra parten kan lösa koden. Det går ut på att sändaren har en kod och mottagaren är den enda som kan ta emot meddelandet till sin adress som kan liknas vid ett bankkonto. Den som vill skicka vidare från den adressen behöver ha en nyckel och det är innehavaren av nyckeln som har den.

Transaktionerna går till genom att en adress vi kan kalla A skickar en transaktion till B genom att den skapas hos A. Nyckeln som A har för att skapa transaktionen skickar sedan ut till nätverket och publiceras. Det är här problematiken med att transaktionen skulle kunna göras till flera olika adresser ungefär samtidigt. Nätverket är då de som bestämmer vilken som är den korrekta transaktionen. Transaktionen måste bli bekräftad av nätverket.

Blockchain

Eftersom centralbanken, eller en central auktoritär existerar inom bitcoin har det istället skapats en databas för att spara alla transaktioner. När en transaktion har blivit bekräftad hamnar den i ett block. Det här är det som kallas blockchain eller blockkedjan på svenska. Det finns så kallade miners som jobbar med att hitta nya koder för nya block och belöningen för att hitta ett block är 50 bitcoins. Belöningarna halveras vart fjärde år och i slutet kommer vi därför att få strax under 21 miljoner bitcoins totalt. Alla kan vara med som miner, men det krävs lite utrustning och resurser för att komma igång.

När transaktionerna hamnar i blocket och det är fullt skapas ett nytt block. De ligger efter varandra och det är det som skapar blockkedjan. Det händer att två liknande block hittas samtidigt och det som då blir det godkända är det som är längst.

Comments are closed.