Sedlar börjar slå igenom som valuta

I väst fick mynt ett väldigt stort och starkt fäste som betalmedel medan man i Kina började handla med värdepapper.Handeln med värdepapper hade pågått under många hundra år i Kina och när sedlarna kom var det inget nytt fenomen. Själva handeln med en valör på pappret som kunde motsvara en sedel kom först på 1100-talet. För handelsmännen var det ett bra sätt att handla och eftersom de hade stora transportsträckor inom Kina var det lättare att handla med värdepapper än att bära med sig mynt på de långa resorna.

Första sedelvalutan kommer till

Den första sedelvalutan kom till 1189 i det som då var Jin-dynastin. Den regerade i det nordligare delarna av Kina. Det dröjde inte länge förrän sedelvalutan blev godkänd för handel i hela Kina. Från 1368 blev de än mer vanliga att handla med när Ming-dynastin tog över att regera.

Första sedelvalutan kommer till

Sedlar kom att bli ett sätt för härskare att kontrollera hur mycket sedlar som var i omlopp och det styrde även till stor del hur mycket rikedom härskarna hade. Problemet med dessa sedlar var att den byggde på tron att de var värda det som stod på sedeln. När tilltron avtog ersattes handeln och sedlarna med mynt och det skulle komma att gå över hundra år innan sedlar än en gång kunde användas för handel.

Sverige blir först med sedlar i Europa

Det hade gått över 150 år efter att kineserna hade slutat sin handel med sedlar när det på den ekonomiska marknaden dök upp en ny typ av sedlar. Sverige hade fört krig under en lång tid och det hade lett till att det hade blivit en brist på mynt i Sverige. Eftersom mynten på den här tiden fungerade som betalmedel drabbade det handeln genom att försvåra handeln då det inte fanns mynt, men varor fanns det gott om.

Sverige blir först med sedlar i Europa

Den innovative bankdirektören Johan Palmstruch på Stockholms Banco kom då på det briljanta med att börja trycka upp sedlar. Sedlarna gjorde att den svenska ekonomin vaknade till liv igen och de gjorde en stor succé som värdepapper vid handel. Sedlarna fick ett fast belopp. Den ökade handeln gjorde att bankkontor öppnade på tre platser till i Sverige. Vi fick bankkontor i Falun, Åbo och Göteborg. Valutan hette på den här tiden Palmstrucher efter bankdirektören. När bankerna tryckte för många sedlar sjönk värdet och Sverige fick sin första inflation. Det fanns inte längre varor och resurser att täcka upp för det värde som motsvarade det totala antalet sedlar.

Världens första centralbank bildas

Sedlarna förbjöds av regeringen 1664 och det som kom att bli världens första centralbank Riksens ständers bank gick bildades efter att banken hade gått i konkurs  och köpts upp av regeringen. Det var inte bara Sverige som drabbades av det här. Flera ekonomier hade haft samma problem och tryckt upp sedlar och gjort samma misstag. Sedeln som valuta hade tappat sitt trovärde och det kom att dröja 150 år till innan det kom en lösning på hur värdet på sedlar skulle kunna hållas stabilt.

Comments are closed.