När valutan kom till

Pengar som valuta har idag en lång historia bakom sig. Genom årtusenden har sättet pengar fungerat som betalmedel fått en hel del förändringar och anpassat sig efter hur samhället har förändrats. Pengar har dessutom varit med och skapat maktkamper, krig och stölder samtidigt som pengarna har gett människor möjlighet att spara och sett till att handeln har fungerat vilket lett till att samhället har gått framåt. Den senaste förändringen är att pengarna har gått från att vara en fysisk vara till att vara ett betalmedel som fungerar utmärkt bakom en datorskärm där den bara är siffror som flyttas mellan konton.

Hur pengahandel utvecklades

Första gången som pengar dök upp som betalmedel var för drygt 10 000 år sedan när vi gick igenom jordbruksrevolutionen. Innan det var det mest byten av tjänster som gjordes. Anledningen till att det började handlas med pengar var helt enkelt att samhället gick från att vara några få personer som levde som jägare och samlare. De hade sin givna roll inom gruppen och visste vad de skulle göra. Det behövdes helt enkelt ingen valuta i form av pengar att handla med. När jordbrukssamhällena växte fram samlades fler och fler människor på en och samma plats och byar växte fram på ett helt annat sätt. Förändringen kom och det var främst som byteshandel i början. Man bytte varor som man ansåg var likvärdiga och därigenom började handeln med betalning i olika former.

Byteshandeln går över till ädelmetaller

Den första handeln som skedde bestod ofta av varor. Det kunde vara att den ena jordbrukaren behövde spannmål och hade boskap över. Handeln gick då till så att två jordbrukare bytte spannmål mot boskap. Efterhand blev det mer och mer lätt att handla med pengar och runt 3000 f Kr började handel gå över till att göras mot guld eller silver. På den här tiden var det eftertraktade metaller som dessutom var väldigt sällsynta. Fördelen med metallerna var också att de inte kunde insjukna eller på något sätt ruttna med tiden. Det gjorde att handeln blev lättare. En annan fördel var att de var lätta att ha med sig för resande handelsmän. Guld och silver tog betydligt mindre plats än till exempel boskap. Det var sällan hela byteshandeln var med bara metaller. Förutom guld och silver kunde det handlas i andra metaller. Koppar var en sådan och det finns en historia om en egyptisk väktare som hette Amunmes och levde på 1200-talet f Kr. Han skulle köpa en oxe och värdet på den tiden motsvarade i koppar 4,55 kg om hela bytet skulle göras mot metall. Själva bytet blev att en tiondel gjordes i koppar och resterande mängd gjordes i tyg och olja. Det beskriver bra hur handeln långt tillbaka ofta gick till.

Det här var den första utvecklingen av handel och på den tiden var det inte mynt utan bara klimpar av metallerna som det handlades i. Samtidigt hade det varit svårt till en början att göra hela byten med en vara mot bara en metall. Värdena på de olika varorna i förhållande till metallerna gick helt enkelt inte att räkna rakt av.

Comments are closed.