Diamanter – förtrollande glitter

Sedan länge har diamanter varit något som har lockat med att vara fantastiskt vackra för det mänskliga ögat. Det är vårat hårdaste material. En diamant är kol som har utsatts för hårt tryck och stora temperaturförhållanden. Genom det har de blivit så hårda. Diamanter är våran mest exklusiva och värdefulla ädelsten. Något få personer vet är att de faktiskt kan brinna upp. Diamant är inte alls eldfast vilket många tror när ädelstenen är så hård.

En fråga många ställer sig är hur de ska veta att deras diamant är äkta. Det finns idag diamanter som är konstgjorda och framställda av människan. De här diamanterna är självklart inte lika värdefulla som de äkta. Det är lätt att se skillnad på de som är äkta och de som är konstgjorda. Även om de äkta är mer värdefulla går det ofta att få de konstgjorda betydligt bättre. Ett sätt att se skillnad på dem är att de äkta har en lasergraverad kod på midjan. Det krävs ett mikroskop för att kunna se lasergraveringen. En annan skillnad är att de äkta är mer genomskinliga än de konstgjorda.

Värderingen av diamanter

Det finns olika institut världen över där det utbildas diamantgraderare. När en diamant värderas är det i första hand de fyra c:na som är utgångspunkten. De fyran c:na är på engelska Carat, Cut, Clarity och Color. På svenska blir motsvarigheten Karat, Slipning, Klarhet och Färg. Värderaren gör en bedömning utifrån dessa fyra och resultatet blir sedan värdet på diamanten.

Köp av diamanter

Det finns en hel del att tänka på när man ska köpa en diamant och det första man bör göra är att sätta en budget utifrån vad man kan tänka sig att betala. De flesta personer har det första c:et, karat, som det viktigaste när de ska köpa en diamant. En stor sten är alltså viktigt för många. Har man en begränsad budget betyder det att man behöver dra ned på de andra c:na för att kunna köpa en diamant.

De som istället vill ha en så hög kvalitet som möjligt behöver köpa en mindre sten för att klara budget. Innan man börjar ett köp av diamanter bör man alltså fundera över vad som är viktigt när man ska köpa sin diamant. Det som gör kvaliteten är att stenen kan ha inneslutningar och att den kan vara ofärgad och inte fullt så klar som med en högre kvalitet. För vissa kan det vara viktigt att stenen har ett bra papper och att de parametrarna därför är mer viktiga. Vill man vara på det helt klara med vad man letar kan man fråga en expert innan man köper.

Comments are closed.