Månad: maj 2018

Blog

När valutan kom till

Pengar som valuta har idag en lång historia bakom sig. Genom årtusenden har sättet pengar fungerat som betalmedel fått en hel del förändringar och anpassat sig efter hur samhället har förändrats.