Månad: maj 2018

Guld
Blog

Guldhistoria – studieresa

Jag gillar historia, och den passionen har lett mig till många olika typer av helt otroliga resor runt världen. Därför var det helt givet att jag skulle resa till Missisippi i guldletandets fotspår efter att ha sett en dokumentär om Dahlonega.

Blog

När valutan kom till

Pengar som valuta har idag en lång historia bakom sig. Genom årtusenden har sättet pengar fungerat som betalmedel fått en hel del förändringar och anpassat sig efter hur samhället har förändrats.